top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJankos

Historien om Jankos

Jankos mek. verksted ble etablert i 1993 i av Jan Rune Berdal og Knut Ove Snildalsli, hver med en eierandel på 50%. Jan Rune og Knut Ove har samme utdanning, med fagbrev innen maskinarbeiderfaget. Stedet for nyetableringen var Jan Runes hjemgård Myrset på Snildalssetra. Det hele begynte nøkternt med en brukt dreiebenk og en fres i et leid rom på ca. 30m²….

Virksomheten har gradvis vokst både i omsetning og antall ansatte. Dette har medført trinnvis utbygging lokalene. Dette skjedde både i 1996, 2004 og 2007.

For å sikre at Jankos er bedre rustet for fremtidig vekst og utvikling ble det i 2012 gjennomført en omorganisering av selskapet. Det ble da etablert en konsernstruktur med Jankos Holding AS som morselskap. Jankos mek verksted AS og Jankos Eiendom AS ble datterselskap. Jankos Eiendom kjøpte deretter tidligere leide lokaler samt et utvidet areal for å skape en fremtidsrettet tomt. Etter en investering på rundt 9 millioner ble prosjektet med bygg og tomt ferdigstilt sommeren 2015. Det har da resultert i et stort areal på samme nivå, og rom for framtidig utvidelse av verkstedlokaler. Ny vaskehall på 80m2 er oppført, og i tillegg er lagerhall på 360m2 flyttet på samme nivå og oppgradert. Ny hovedinnkjørsel og parkeringsplass gjør også hverdagen til en helt annen i forhold til inn og uttransportering av varer.

Gjennom 2015 ble det i tillegg gjennomført store forandringer internt i verkstedlokalene. Oppgraderingen av lagerhallen gjorde at vi kunne omorganisere og frigjøre mer plass inne i produksjonen. Arbeidsstasjoner ble oppgradert med utstyr og det ble montert en lagerautomat for skruer og mindre rekvisita. Det ble bygget et eget rom for sluttkontroll av maskinerte detaljer slik at vi har bedre kontroll på temperatur, støv, etc. I november 2015 fikk vi i hus vår største investering på maskinsiden som er en ny 5-akset maskineringssenter som gir oss nye muligheter og en enda mer fleksibel maskinpark. Og det viktigste med disse tiltakene er at vi får en betydelig bedre produksjonslogistikk og ansatte fikk en bedre arbeidshverdag. I perioden 2012-2015 gjennomførte Jankos et stort løft med sertifisering av bedriften for å møte fremtidens krav i markedet. Det er med stolthet at vi nå er sertifisert både iht. NS-EN ISO9001:2008 (kvalitet) og NS-EN ISO14001:2008 (miljø). I tillegg har vi fått på plass prekvalifisering mot Achilles JQS (offshore) og Sellihca (energibransjen).

Håper at all videreutvikling av bedriften vi har gjennomført gjør Jankos til en god samarbeidspartner som kan bidra til å løse våre kunders utfordringer på en god måte. Vi har kunder fra et stort spekter av bransjer, noe som gjør oss mindre sårbare mot svingninger i markedet. Våre produkter blir gjennom våre kunder spredd over hele verden, faktisk til alle 5 verdensdelene!

233 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page