top of page

Service &
vedlikehold

Jankos_Orkanger_web-41.jpg

Vi kan løse de fleste utfordringer hvis vi får sjansen. Mange av våre oppdrag går på ombygging eller vedlikehold av eksisterende produkter. Kan også presse hydraulikkslanger, vi har en god del standard deler på lager. 

bottom of page